Zabezpečení jednání proti nežádoucím odposlechovým, nahrávacím a monitorovacím zařízením.

Technické prohlídky speciálně zaměřené na zjištění skutečného stavu / napadení / technického úniku informací a možnému monitoringu.