Zjištění informací v obchodním styku a bussines screening potenciálních obchodních partnerů, pro společnosti, zaměstnanců, Check Compliance

Provádíme analýzu informací, uváděných uchazeči o zaměstnání, případně stávajícími zaměstnanci, se zaměřením na zajištění co nejvyšší bezpečnosti společnosti nejen před podvody, ale i úniky informací.
V USA a západní Evropě má dnes problematika Pre-Employment (PEBS) a Employment Background screeningu (EBS) zcela jasná pravidla.

Screening dělíme na:

      1. Pre-Employment – prověření před přijetím do zaměstnaneckého poměru
      2. Employment – prověření u stávajících zaměstnanců nebo dalších osob
      3. Optimalizace a restrukturalizace – analýza struktury zaměstnanců firmy a zmapování podle jednotlivých procesů hlavních činností firmy

Odhadnete, kdo je nejčastěji pachatelem podvodu ve firmě? Z téměř 50% jde vždy o zaměstnance společnosti. Víte, jaký je stav ve Vaší firmě? 

Zjišťování, ověřování a dokumentování informací
Zjišťování informací o osobách, firmách a skupinách, jejich možné provázanosti
Majetkové a fyzické poměry