• Analýzu stávajících Zabezpečení objektů, kanceláří a sídel společností.
  • Penetrační činnost v oblasti stávajícího zabezpečení.

Fyzická, Technická, Sociál Engeneering, Cyber Security